Przychodnia terapii uzależnień

A+ A A-

Krok po Kroku

Chcesz skorzystać z porady lub rozpocząć proces terapii? Jak to zrobić? Każda osoba chcąca skorzystać z pomocy psychologicznej powinna osobiście zgłosić się do Przychodni lub zadzwonić w swojej sprawie. Osoby uzależnione od alkoholu są przyjmowane bez skierowania. Należy zgłosić się osobiście w celu rejestracji lub zarejestrować się telefonicznie. Osoby współuzależnione i Dorosłe Dzieci Alkoholików przyjmowane są ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego np. lekarz POZ. Jeśli jesteś osobą uzależnioną konieczna jest całkowita abstynencja podczas wizyty. 

1Krok 1
REJESTRACJA
Tak jak w każdej przychodni zostanie założona historia choroby. Dane, które nam przekażesz są poufne. Weź ze sobą proszę Dowód Osobisty i dokument potwierdzający Twoje ubezpieczenie. Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczenia usług dla osób uzależnionych i pełnoletnich członków ich rodzin. Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia wspólnie zastanowimy się nad tym jak możesz je uzyskać. Zostaniesz poproszony/a o wypełnienie oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody, lub nie wyrażenia, na ujawnianie informacji o fakcie Twojego leczenia innym osobom i instytucjom.

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku, od godz.9.00 do 17.00, przed pełną godziną (np.9.55), osobiście lub telefonicznie.

 

2Krok 2
PIERWSZE SPOTKANIE
Czego się spodziewać? Przywita Cie terapeuta, który powinien się przedstawić, byś wiedział/a z kim się spotykasz.

 

Możesz spodziewać się pytań:

  • W czym mogę Pani/u pomóc?
  • Z jakiego powodu zdecydował/a się Pan/i przyjść?
  • Jak przeżywa, odczuwa, rozumie Pan/i swoją sytuacje?
  • Co zadecydowało o chęci spotkania się?

Wystarczy, że opiszesz swoją sytuacje swoimi słowami. NIE MA ZŁYCH ODPOWIEDZI.

Od 1 do 3 spotkań przeznaczamy na diagnozę. Po tym czasie następuje decyzja dotycząca formy pomocy. Terapeuta decyduje czy zgłaszany problem może być rozwiązywany w naszej placówce. Pacjent decyduje, czy podejmie proces leczenia w proponowanej formie i z konkretnym terapeutą.

 

Projekt i wykonanie © CGART.PL | Wszystkie prawa zastrzeżone.