Przychodnia terapii uzależnień

A+ A A-

Podstrony serwisu

Dodatkowa oferta

W związku z umową zawartą przez Przychodnię z Gminą-Miastem Stargard na rok 2021, uruchomione zostały dodatkowe formy terapii.

Dla osób uzależnionych:

1. Grupa motywacyjna, dla osób, które nie są zdecydowane na leczenie, a chciałyby zapoznać się z istotą uzależnienia, picia szkodliwego, objawami uzależnienia, fazami choroby, objawami głodu alkoholowego i sposobami utrzymania abstynencji.

2. Trening Umiejętności Społecznych

 

Dla osób współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików

1.Grupa Rozwoju Osobistego

2.Grupa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików ( Pierwsze spotkanie w czerwcu, forma pracy maratonowej, 7 spotkań 1 x w miesiącu. W związku z pandemią,  grupa zostanie podzielona na dwie, każda z grup odbędzie zajęcia w sobotę, lub w niedzielę. Grupy do 7 osób.

3.Trening Asertywności

4. Grupa Rozwoju Kompetencji Rodzicielskich

5.Warsztat radzenia sobie ze stresem

 

W sprawie zapisów proszę kontaktować się od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 17.00, przed pełną godziną np. 10.55, pod nr telefonu 91 577 64 64, lub 609 725 305. W przypadku trudności z dodzwonieniem się proszę wysłać sms

Beata Korban

Poprawiono: piątek, 19, marzec 2021 12:55

Odsłony: 137

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia z siedzibą w Stargardzie 73-110, ul. Wyszyńskiego 22b/3

 • • inspektorem ochrony danych w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stargardzie jest Pan Tomasz Skoncej  kom.732 255 835

 • • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, na podstawie art.9 ust 2 pkt h, oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania i ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta. Osobami przetwarzającymi dane osobowe są w szczególności specjaliści świadczący usługi zdrowotne, którzy z mocy przepisów prawnych są upoważnieni do ich przetwarzania.

 • • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą : Narodowy Fundusz Zdrowia, osoby, które Pan/i upoważnił/a do uzyskiwania dostępu do dokumentacji medycznej, a także organy i instytucje upoważnione na podstawie art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta.

 • • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat ( licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano ostatniego wpisu)

 • • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Zgodnie z  zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte.

 • • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 • • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne ale ich podanie jest wymogiem ustawowym a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia świadczeń zdrowotnych.

Poprawiono: piątek, 15, luty 2019 11:24

Odsłony: 1643

Kontakt

 

      

 

PRZYCHODNIA TERAPII UZALEŻNIENIA
OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

73-110 Stargard Szczeciński
ul. Wyszyńskiego 22 b/3
fax. 91 579 09 00
tel.  91 577 64 64
tel. kom. 609 725 305

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.terapia.stargard.pl

Poprawiono: piątek, 19, październik 2012 10:30

Odsłony: 5253

Gabinet prywatny

Istnieje możliwość podjęcia procesu psychoterapii w gabinecie prywatnym (bez kontraktu z NFZ). Godziny przyjęć są uzgadniane telefonicznie. Gabinet funkcjonuje poza moimi godzinami pracy zakontraktowanymi przez NFZ.
Do procesu psychoterapii przyjmuje osoby pełnoletnie. Może się zdarzyć, że poproszę także o konsultacje psychiatryczne. Osoby uzależnione, które chcą skorzystać z tej formy pomocy, muszą wcześniej odbyć proces leczenia uzależnienia w formie Intensywnego Programu Leczenia w placówce leczenia uzależnień, oraz utrzymywać przez co najmniej jeden rok abstynencje.

W pracy terapeutycznej korzystam z teorii psychodynamicznej, Teorii Relacji z Obiektem, Analizy Transakcyjnej, teorii koluzji w związku, pracy z genogramem oraz metody symbolu w przestrzeni.

Metoda symbolu w przestrzeni jest pracą z wykorzystaniem figurek playmobil. Możliwe są między innymi ustawienia systemów rodzinnych, praca z objawem, nad trudną relacją, trudnymi wyborami itp.

Rejestracja odbywa się telefonicznie 609 725 305.

Mgr Beata Korban 
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, mgr socjologii, mgr psychologii, praktyk NLPPoprawiono: wtorek, 17, styczeń 2017 11:32

Odsłony: 8112

Zespół

Każdy z nas szkolił się lub szkoli w zakresie: psychoterapii uzależnień, w szkołach rekomendowanych przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odbyliśmy szereg szkoleń w zakresie pracy metodami: Analizy Transakcyjnej, NLP, szkoły psychodynamicznej, bioenergetycznej pracy z ciałem, teorii relacji z obiektem, czy metod poznawczo-behawioralnych. Każdy z nas odbył własną psychoterapię lub jest w jej trakcie. Zespół terapeutyczny jest superwizowany przez mgr Bożenę Maciek-Haściło. Przychodnia istnieje od 2000r a większość z nas posiada wieloletnie doświadczenie psychoterapeutyczne.


Towarzyszyć Państwu będą:

Mgr Beata Korban - kierownik
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, mgr socjologii, mgr psychologii, praktyk NLP

Mgr Małgorzata Słowikowska
Psycholog, pedagog, socjoterapeuta, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

  Mgr Jolanta Misko
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, socjolog, socjoterapeuta i psychoterapeuta młodzieży
  Mgr Aleksandra Meller-Pruńska
Psycholog, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień
 

Agnieszka Witczak-Sadowska
Specjalista Psychiatra

Poprawiono: piątek, 15, luty 2019 10:44

Odsłony: 9950

Psychoterapia

Psychoterapia jest procesem zmiany, w którym pacjent powinien aktywnie uczestniczyć.
Możesz zgłosić się jeśli:

 • Czasami wraca do Ciebie myśl, że Ty lub ktoś z Twoich bliskich, może mieć problem z alkoholem.
 • Jeżeli wracają w Twoich myślach i uczuciach zdarzenia związane z przemocą doświadczaną w dorosłości lub/i w dzieciństwie, uzależnieniem rodziców, niedostatecznie dobrą opieką ze strony znaczących osób w dzieciństwie.
 • Jeżeli doświadczyłeś wykorzystania seksualnego lub nadużycia seksualnego.
 • Jeżeli doświadczasz dyskomfortu z powodu złego myślenia o sobie, nadmiernego doświadczania lęku lub strachu, poczucia niskiej jakości życia.

W bezpiecznych warunkach, w sposób życzliwy i profesjonalny uzyskasz odpowiedź na swoje pytania, a jeśli podejmiesz taką decyzje, możesz skorzystać z tej formy pomocy, po wcześniejszej diagnozie. Diagnoza dokonywana jest przez Specjalistę Psychoterapii Uzależnień, psychologa lub/i lekarza specjalistę psychiatrę.

Poprawiono: wtorek, 17, styczeń 2017 11:54

Odsłony: 8064

Krok po Kroku

Chcesz skorzystać z porady lub rozpocząć proces terapii? Jak to zrobić? Każda osoba chcąca skorzystać z pomocy psychologicznej powinna osobiście zgłosić się do Przychodni lub zadzwonić w swojej sprawie. Osoby uzależnione od alkoholu są przyjmowane bez skierowania. Należy zgłosić się osobiście w celu rejestracji lub zarejestrować się telefonicznie. Osoby współuzależnione i Dorosłe Dzieci Alkoholików przyjmowane są ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego np. lekarz POZ. Jeśli jesteś osobą uzależnioną konieczna jest całkowita abstynencja podczas wizyty. 

1Krok 1
REJESTRACJA
Tak jak w każdej przychodni zostanie założona historia choroby. Dane, które nam przekażesz są poufne. Weź ze sobą proszę Dowód Osobisty i dokument potwierdzający Twoje ubezpieczenie. Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczenia usług dla osób uzależnionych i pełnoletnich członków ich rodzin. Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia wspólnie zastanowimy się nad tym jak możesz je uzyskać. Zostaniesz poproszony/a o wypełnienie oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody, lub nie wyrażenia, na ujawnianie informacji o fakcie Twojego leczenia innym osobom i instytucjom.

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku, od godz.9.00 do 17.00, przed pełną godziną (np.9.55), osobiście lub telefonicznie.

 

2Krok 2
PIERWSZE SPOTKANIE
Czego się spodziewać? Przywita Cie terapeuta, który powinien się przedstawić, byś wiedział/a z kim się spotykasz.

 

Możesz spodziewać się pytań:

 • W czym mogę Pani/u pomóc?
 • Z jakiego powodu zdecydował/a się Pan/i przyjść?
 • Jak przeżywa, odczuwa, rozumie Pan/i swoją sytuacje?
 • Co zadecydowało o chęci spotkania się?

Wystarczy, że opiszesz swoją sytuacje swoimi słowami. NIE MA ZŁYCH ODPOWIEDZI.

Od 1 do 3 spotkań przeznaczamy na diagnozę. Po tym czasie następuje decyzja dotycząca formy pomocy. Terapeuta decyduje czy zgłaszany problem może być rozwiązywany w naszej placówce. Pacjent decyduje, czy podejmie proces leczenia w proponowanej formie i z konkretnym terapeutą.

 

Poprawiono: wtorek, 17, styczeń 2017 12:11

Odsłony: 7031

Projekt i wykonanie © CGART.PL | Wszystkie prawa zastrzeżone.