Przychodnia terapii uzależnień

A+ A A-

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia z siedzibą w Stargardzie 73-110, ul. Wyszyńskiego 22b/3

  • • inspektorem ochrony danych w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stargardzie jest Pan Tomasz Skoncej  kom.732 255 835

  • • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, na podstawie art.9 ust 2 pkt h, oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania i ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta. Osobami przetwarzającymi dane osobowe są w szczególności specjaliści świadczący usługi zdrowotne, którzy z mocy przepisów prawnych są upoważnieni do ich przetwarzania.

  • • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą : Narodowy Fundusz Zdrowia, osoby, które Pan/i upoważnił/a do uzyskiwania dostępu do dokumentacji medycznej, a także organy i instytucje upoważnione na podstawie art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta.

  • • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat ( licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano ostatniego wpisu)

  • • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Zgodnie z  zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte.

  • • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  • • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne ale ich podanie jest wymogiem ustawowym a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia świadczeń zdrowotnych.
Projekt i wykonanie © CGART.PL | Wszystkie prawa zastrzeżone.